1. A weblappal kapcsolatos tudnivalók

A szerveren elérhető Internet szolgáltatás vagy annak bármely oldala megnyitásával ráutaló magatartással Ön elfogadja az alábbiakban felsorolt felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat. A weboldal használata kizárólag e feltételeknek és szabályoknak megfelelően történhet. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg a weboldalainkat!

Amennyiben a felhasználási és adatvédelmi feltételeit a BIGPRINT HUNGARY Kft. a jövőben módosítja, a változtatásokat a weboldal nyitóoldalán megfelelően közzéteszi és a módosításra a felhasználók figyelmét felhívja. A BIGPRINT HUNGARY Kft. nem vállal felelősséget a weboldalon eloforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért.

2. Szerzői jog

A weboldal megjelenítésére, működtetésére és fenntartására vonatkozó műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb megoldások, adatok, információk, megjelölések a jogszabályok keretei között jogvédelemben részesülnek, és azok tekintetében minden vagyoni jog kizárólag a BIGPRINT HUNGARY Kft-t illeti. A weboldalon elérhető tartalom eltérő megjelölés vagy utalás hiányában a BIGPRINT HUNGARY Kft. szellemi alkotását, illetve szerzői jogvédelmet élvező művét képezi, és a BIGPRINT HUNGARY Kft. külön kifejezett írásbeli engedélyének hiányában kizárólag a vonatkozó jogszabályi eloírásoknak megfelelően használható fel.

3. Felelősség a szolgáltatásért

A BIGPRINT HUNGARY Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy a weboldalain közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában, ennek ellenére sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal felelősséget a jelen weboldalon keresztül nyújtott információkért. Mindemellett a BIGPRINT HUNGARY Kft. fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. A www.bigprint.eu weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját kockázata és felelőssége. A BIGPRINT HUNGARY Kft. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező közvetlen vagy közvetett károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra alkalmatlan állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

A BIGPRINT HUNGARY Kft. nem vállal semmilyen felelősséget azon weblapok tartalmával, az azokon közölt információkkal, adatokkal kapcsolatosan, melyek a BIGPRINT HUNGARY Kft. weblapjáról elérhetőek, vagy amelyekről a BIGPRINT HUNGARY Kft. weblapja elérhető.

A weboldal felhasználásnak feltételeit rögzítő szabályok megsértése esetén a BIGPRINT HUNGARY Kft. haladéktalanul megteszi a jogszabálysértés következtében szükséges jogi lépéseket. A BIGPRINT HUNGARY Kft. minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.

4. Adatvédelmi szabályok

Amikor Ön a BIGPRINT HUNGARY Kft. internetes honlapját látogatja, eközben személyes adatait is átadja számunkra.

A BIGPRINT HUNGARY Kft. bármely a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel.

A BIGPRINT HUNGARY KFT. weboldalának bármelyik olyan felhasználója, aki a weboldal felhasználásával információt szolgáltat a BIGPRINT HUNGARY Kft-nek elfogadja, hogy a BIGPRINT HUNGARY Kft-nek a jogszabályok keretei között korlátlan jogosultsággal rendelkezik az ilyen információ birtoklására vonatkozóan.

A BIGPRINT HUNGARY Kft. a felhasználó által megadott adatokat és információkat, a felhasználó előzetes hozzájárulásával kizárólagosan piackutatás, piaci elemzés, vevői szokások elemzése, látogatottsági statisztikák összeállítása, tájékoztatás nyújtása új szolgáltatásokról célokra használhatja fel.

A BIGPRINT HUNGARY Kft. a vevői, partnerei és további ügyfelei személyére, adataira, a BIGPRINT HUNGARY Kft-vel fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó, valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történú kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést.

A BIGPRINT HUNGARY Kft. az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a BIGPRINT HUNGARY Kft. weboldalairól más cégek és egyéb szervezetek weboldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért a BIGPRINT HUNGARY Kft. nem vállal felelősséget. Ezen weboldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.

Ha további tájékoztatást szeretne adatainak kezeléséről, forduljon hozzánk elektronikus levélben, telefonon vagy postai úton.

 
Utolsó frissítés időpontja: 2018.04.18 16:59:17