INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR

 

BIGPRINT HUNGARY Kft.

 

www.bigprint.hu

 

A BIGPRINT HUNGARY Kft. (Nr. ORC: 01-09-958769, sediu: 1095 Budapesta, str. Hídépítő, nr. 8-10., reprezentat prin: Gergely József Árpád director, în cele ce urmează Furnizor de servicii, respectiv Gestionar de date) exploatatorul paginii web www.bigprint.hu (în cele ce urmează Pagină web) comunică următoarea Informare privind protecţia datelor, al cărui conţinut este obligatoriu recunoscut atât de către Furnizorul de servicii cât şi de către Gestionarul de date.

 

 1. Obiectivul informării

 

  1. Furnizorul de servicii oferă posibilitatea de a solicita ofertă de preţ şi de a înainta comandă pentru produsele prezentate pe Pagina web, pentru persoanele care se înregistrează pe Pagina web (în cele ce urmează Utilizator / Utilizatori). Furnizorul de servicii gestionează datele furnizate cu ocazia înregistrării şi colectează date statistice cu privire vizitatorii Paginii web cu ajutorul cookie-lor. În ceea ce priveşte gestionarea datelor, Furnizorul de servicii informează pe această cale modalitatea de gestionare a datelor personale ale utilizatorilor, principiile după care se guvernează în această operaţie, şi despre modalitatea şi posibilităţile exercitării drepturilor legale ale utilizatorilor.

 

  1. Furnizorul de servicii respectă drepturile personale ale vizitatorilor Paginii web: gestionează discret datele personale înregistrate aşa cum este înregistrat în prezenta Informare privind Protecţia Datelor, editat conform Legii CXII (Legea privind datele informatice – „Info.tv.”) lege validă în Ungaria şi Regulamentul numărul 2016/679/EU al Parlamentului şi Comisiei Europene („GDPR”), a recomandărilor Autorităţii Naţionale de Gestionare a Datelor şi Libertatea Informaţiei („NAIH”).

 

 1. Aria datelor gestionate şi obiectivul gestionării datelor

 

  1. În privinţa utilizatorilor se înregistrează următoarele date:

 • în cazul persoanelor fizice: nume, prenume, adresă e-mail, număr telefon, domiciliu, adresa de facturare;

 • în cazul persoanelor juridice: denumirea societăţii, activitatea, codul fiscal, numele şi prenumele persoanei de contact, sediul, adresa de facturare, adresa e-mail, număr de telefon.

 

  1. Obiectivul gestionării datelor este în exclusivitate uşurarea relaţiilor cu Utilizatorii, ofertarea unor produse / servicii adaptate la utilizator, transmiterea comenzilor legate de furnizarea produselor / serviciilor, crearea posibilităţii de facturare, respectiv asigurarea contractelor care au luat fiinţă.

 

  1. Gestionarea datelor se conformează obiectivelor gestionării, în fiecare etapă a gestionării datelor, în consecinţă Furnizorul de servicii manipulează datele utilizatorilor doar în măsura şi pe durata atingerii obiectivului propus.

 

 1. Baza legală a Gestionării datelor

 

  1. Conform articolului 5 alineatul (1) punctul a./ al Legii privind datele informatice (Info. tv.) gestionarea datelor de către Furnizorul de servicii are loc pe baza acordului benevol al Utilizatorilor, în conformitate cu prevederile Legii CVIII/2001 despre „unele probleme legate de serviciile din domeniul informaticii”, lege validă în Ungaria, în concordanţă cu legile care prevăd obligaţiile şi modalităţile de facturare, în baza gestionării obligatorii ale datelor conform articolului 5 alineatul (1) punctul b./ al Legii privind datele informatice (Info. tv.).

 

  1. Utilizatorii prin înregistrarea datelor lor şi prin activarea checkbox acceptă şi recunosc drept obligaţie prezenta Informare privind Protecţia Datelor, astfel, prin comunicarea şi înregistrarea datelor lor personale îşi dau acordul hotărât şi înţeles în mod clar, pentru gestionarea datelor lor personale. Pentru veridicitatea datelor înregistrate răspund personal doar Utilizatorii.

 

  1. Odată cu înregistrarea datelor, utilizatorii declară că sunt persoane capabile din punct de vedere juridic, şi au împlinit vârsta de 18 ani. În cazul în care utilizatorii reprezintă persoane juridice sau alte organizaţii fără personalitate juridică, persoana de contact care înregistrează datele declară că este persoană împuternicită de către persoana juridică sau organizaţia fără personalitate juridică pe care o reprezintă, persoană care este îndreptăţită la gestionarea şi prelucrarea datelor conform prezentei Informări privind Protecţia Datelor.

 

  1. La înregistrare, prin activarea checkbox Utilizatorul îşi dă în mod expres acordul ca Gestionarul de date să gestioneze datele sale personale (Legea privind datele informatice (Info.tv.) articolul 6 alineatul (5)).

 

 1. Gestionarul de date şi persoanele îndreptăţite să aibă acces la date:

 

  1. Gestionar de date:  BIGPRINT HUNGARY Kft.

Sediu: 1095 Budapesta, str. Hídépítő, nr. 8-10.

Nr. înregistrare ORC: 01-09-958769

Sediul central unde are loc gestionarea datelor: 1095 Budapesta, str. Hídépítő, nr. 8-10.

Adresă e-mail: bigprinthungary@bigprint.eu

Telefon: +36 1 464 0800

Înregistrat la: Oficiul registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Capitalei
Cod fiscal (CUI): 11787332-2-43
 

  1. Serverul Paginii Web este exploatat de către Furnizorul de servicii.

 

  1. Datele personale ale utilizatorilor pot fi cunoscute doar de către Furnizorul de servicii şi angajaţii Furnizorului de servicii. Nu are loc publicarea datelor personale nici transmiterea lor către terţă persoană (transmitere de date).

 

 1. Durata gestionării datelor

 

  1. În cazul în care nu există posibilitatea depozitării datelor conform prevederilor legale sau conform altor norme legale pentru depozitarea datelor, Furnizorul de servicii le şterge din evidenţele sale. Utilizatorul este oricând îndreptăţit să solicite ştergerea datelor sale din evidenţă.

 

  1. Utilizatorii au oricând dreptul să solicite ştergerea definitivă a datelor lor personale printr-un e-mail trimis pe adresa de e-mail bigprinthungary@bigprint.eu sau prin scrisoare trimisă pe adresa 1095 Budapesta, str. Hídépítő, nr. 8-10. În cazul gestionării obligatorii ale datelor, în cazurile prevăzute de lege Furnizorul de servicii poate refuza solicitarea Utilizatorului. În cazul în care această clauză nu este valabilă, Furnizorul de servicii este obligat să şteargă datele din evidenţă în termen de 25 de zile de la comunicarea cererii de ştergere a datelor din evidenţe.

 

 1. Siguranţa datelor
   

  1. Pentru a asigura gestionarea datelor în siguranţă, Furnizorul de servicii alege cu mare grija mijloacele informatice utilizate, pentru ca pe parcursul exploatării datele să fie accesibile Furnizorului de servicii împuternicit în acest sens, iar aceasta să se îngrijească de autenticitatea datelor, să se îngrijească să nu intervină schimbări în conţinutul datelor înregistrate, în procedurile de înregistrare, şi să protejeze datele ca acestea să nu fie accesate de către persoane neautorizate.

 

  1. Furnizorul de servicii ia toate măsurile în interesul asigurării siguranţei sistemelor informatice, cu atenţie deosebită la împiedicarea accesului neautorizat la datele înregistrate în evidenţe.

 

  1. Furnizorul de servicii îşi asumă obligaţia că va folosi datele de pe suprafaţa electronică în exclusivitate în interesul utilizării tehnice a Paginii web şi pentru ţeluri statistice.

 

 1. Utilizarea cookie-lor

 

  1. În momentul vizitei Paginii web exploatate de către Furnizorul de servicii, acesta plasează pe calculatorul Utilizatorului cookie de anumite tipuri prestabilite, în interesul de a dezvolta Pagina web conform solicitărilor Utilizatorilor, respectiv pentru a colecta date cu scop statistic cu privire la căutările Utilizatorului pe Pagina web. Cookie este un fişier de mici dimensiuni, care conţine un şir scurt de caractere, care serveşte pentru identificarea browserului Utilizatorului.

 

  1. Tipurile de cookie utilizate:

 

- Session cookie:

 

Este un cookie temporar, apare doar atât timp cât Utilizatorul vizitează Pagina web. Odată cu închiderea browserului se şterg automat de pe calculator. Ele sunt necesare pentru a putea naviga pe Pagina web şi pentru funcţionarea Paginii web la parametri de exploatare. Session cookie nu colectează informaţii care l-ar identifica pe Utilizator.

 

- Google Analytics /cookie care analizează activitatea de vizitator/:
 

Cu ajutorul cookie Google Analytics Furnizorul de servicii colectează informaţii despre caracteristicile şi comportamentul vizitatorilor Paginii web. Conform informării Google, Google Analytics, cu ajutorul cookie-lor care provin de la primul client, transmite interacţiunile vizitatorilor de pe Pagina web. Aceste cookie înregistrează doar informaţii cu care nu se poate identifica persoana. Browserii nu-şi împart cookie între domaine. Aceste cookie nu sunt în stare să identifice personal Utilizatorul, adică nu înregistrează numele Utilizatorului, adresa e-mail; depozitează datele cumulat şi fără nume. Adresa (codul) IP este înregistrat doar parţial.
 

  1. Furnizorul de servicii utilizează programul Google Analytics în primul rând pentru obţinerea datelor statistice. Cu ajutorul acestui program Furnizorul de servicii obţine informaţii despre numărul de vizitatori care i-au vizitat Pagina web şi durata vizitelor. Programul recunoaşte adresa (codul) IP al vizitatorului şi poate urmării dacă vizitatorul este un Utilizator nou sau unul care revine pe Pagina web. Se mai poate urmării calea parcursă de Utilizator, şi locurile unde a intrat pe Pagina web.

 

 1. Interzicerea cookie-lor

 

  1. În cazul în care Utilizatorul doreşte să-şi regleze sau să interzică utilizarea cookie-lor, o poate face pe calculatorul său personal, în browserul său unde se găseşte meniul prin care urmăreşte funcţiile de urmărire a cookie-lor, de regulă în meniul Instrumente, iar în acest meniu în Setări, iar între ele la Setările privind protecţia datelor. Aici poate regla care sunt funcţiile pe care le admite/interzice pe calculatorul său.

 

  1. Acei vizitatori ai Paginii web care nu doresc ca Google Analytics să facă raport despre vizita lor, pot descărca aplicaţia care interzice Google Analytics în browser. Această aplicaţie dă comandă Java Script-urilor Google Analytics (ga.js, analytics.js, and dc.js), ca acestea să nu trimită informaţii către Google despre vizitele efectuate pe Pagina web. Acei vizitatori care au descărcat aplicaţia de interzicere a cookie-lor în browser nu participă nici la cercetarea pilot al conţinutului Paginii web.

În cazul în care doriţi să interziceţi activitatea web al Google Analytics vizitaţi pagina de interzicere a Google Analytics şi descărcaţi aplicaţia pe browser. Pentru alte informaţii privind descărcarea sau interzicerea aplicaţiei vizitaţi meniul Help al browserului dat.

 

 1. Drepturile Utilizatorului şi posibilităţile privind căile de atac

 

Utilizatorul este îndreptăţit la informare conform legii cu privire la gestionarea datelor personale şi eventuala prelucrare a acestora. Gestionarul de date oferă informare în scris termen de 25 zile de la primirea cererii în acest sens, într-un mod similar cu rezolvarea cererii privind comunicarea în scris.
În cazul în care Gestionarul de date refuză informarea sau informează utilizatorul despre legea care interzice furnizarea de informaţii şi în acelaşi timp informează Utilizatorul despre posibilitatea căilor de atac la tribunal, şi despre posibilitatea de a înainta plângere la Autoritatea Naţională de Gestionare a Datelor şi Libertatea Informaţiei.

 

  1. Partea interesată poate solicita corectarea sau ştergerea datelor personale sau clasificarea lor. În cazul în care Gestionarul de date nu îndeplineşte cererea de corectare, clasare sau ştergerea datelor, în termen de 25 de zile de la comunicarea cererii, respectiv informează solicitantul despre motivele şi/sau cauzele refuzului cererii. În cazul refuzului cererii de corectarea, ştergerea sau clasarea datelor, Gestionarul de date informează solicitantul despre posibilităţile căilor de atac la tribunal iar solicitantul are posibilitatea de a se adresa Autorităţii Naţionale de Gestionare a Datelor şi Libertatea Informaţiei.

 

Contact: Autoritatea Naţională de Gestionarea Datelor şi Libertatea Informaţiei

H-1125 Budapesta, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Adresă de corespondenţă: 1530 Budapesta, Cp. 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 1. Alte dispoziţii
   

  1. Furnizorul de servicii îşi rezervă dreptul de a schimba Informarea privind protecţia datelor. Aceasta poate intervenii în cazul în care îşi lărgeşte paleta de servicii sau dacă legea îl obligă. Schimbarea Informării nu poate atrage după sine gestionarea datelor personale într-un mod care se abate de ţelurile Furnizorului de servicii. Aceste informări vor fi publicate pe Pagina web de către Furnizorul de servicii.

 

  1. În cazul în care Utilizatorul pe parcursul registraţiei pentru a beneficia de serviciile oferite de către Furnizorul de servicii oferă datele unei terţe persoane sau a cauzat prejudicii în orice modalitate pe parcursul utilizării Paginii web poartă deplina răspundere în acest sens iar Furnizorul de servicii este îndreptăţit la recuperarea prejudiciului de la Utilizator. Furnizorul de servicii îşi dă tot concursul autorităţilor pentru a identifica persoanele care încalcă normele legale.

 

  1. Informarea privind Protecţia Datelor este valid din data de 1 mai 2018.

 
Data ultimei actualizări: 01.10.2019 08:54:29